Icyigisho (insegnare) – Rwanda – Stefano Aguzzoli

[ref]